ESER TANITIM SORULARI ( KLASİK ) – BEŞ ŞEHİR / Ahmet Hamdi TANPINAR

BEŞ ŞEHİR – ESER SORUSU ( KLASİK ) / Ahmet Hamdi TANPINAR
 1. Anadolu’nun kaderiyle ilgili, Ankara’da yaşanmış olan ve yazara göre “en mühim ve en sonuncu” olay hangisidir?
CEVAP: İstiklal Savaşı

2. Ankara kalesinin karşısındaki küçük tepede, İmparator Agustus’un şerefine dikilen Roma’nın zafer mabedinin kalıntılarıyla yan yana duran camii hangisidir?
CEVAP: Hacı Bayram-ı Veli Camii

3. Ankara’da Selçuklu devrinden kalma en önemli eser hangisidir?
CEVAP: Alâeddin Camii

4. Neden Ankara’da Selçuklu’ dan kalma fazla eser yokmuş? (iki sebep)
CEVAP: Çünkü Selçuklu sultanları Ankara’da kalmamış, ayrıca burası büyük kervan yolları üzerinde değilmiş?

5. Yazar Erzurum’a 1923’ teki ikinci gidişinde şehrin tanınamayacak derecede harap olduğunu görüyor. Bunun sebebi neymiş?
CEVAP: Dört yıl süren Birinci Dünya Savaşı ve hemen arkasından başlayan İstiklal Savaşı şehri harap etmiş.

6. Önceden Erzurum’un ticaretinin çok gelişmesinin sebebi neymiş?
CEVAP: Transit şehri olmasından, yani Trabzon-Tebriz yolunda bulunması dolayısıyla.

7. Erzurum’da toprak sahiplerinin ve Gürcü beylerinin kızlarından gelin olarak alınan kadınlara ne denirmiş?
CEVAP: “Paşa ” denirmiş.

8. Erzurumlu Edip Hoca, Arnavut Bey’in kardeşinin kızıyla evlenmek arzusu dolayısıyla fetva isteğinin önce reddedip, sonra niçin “cevaz” veriyor?
CEVAP: Arnavut Bey, Edip Hoca’yı küfürle itham edip, tabanca çekerek öldürmekle tehdit ediyor.

9. Başkenti Konya olan Selçuklu devletinin karşılaştığı “iki mühim hadise” nedir?
CEVAP: Haçlı seferleri ve Moğol istilaları.

10. Yazar, “Keykubat” “Keyhüsrev” gibi Selçuklu hükümdar ve vezirlerinin ismini neye benzetiyor?
CEVAP: Kur′an’ dan, Şehname’ den ve Oğuz Destanı’ndan beraberce koparılmış mücevherlere benzetiyor.

11. Konya’da ve diğer Selçuklu şehirlerinde, Selçuk mimarisinin en parlak devri hangi hükümdarın dönemine rastlar?
CEVAP: Alâeddin Keykubat devrine rastlar.

12. Mevlana ile babası Konya’ya hangi Selçuk hükümdarı tahta iken, hangi yılda gelirler? CEVAP: 1228 yılında Alâeddin Keykubat tahtta iken gelirler.

13. Şeyh Edebâli, önce vermek istemediği kızı Mal Hatun’u Osman Bey’e daha sonra neden vermeyi kabul eder? Kısaca anlatınız.
CEVAP: Osman Beyin kendi evlerinde misafireten yattığı bir gece Osman Beyin gördüğü rüyasını dinledikten sonra kabul eder. Osman Bey rüyasında, Şeyh Edebâli’ nin göğsünden çıkan hilal şeklindeki ayın, bedir hâlinde kendi koynuna girdiğini ve daha sonra yine kendi karnından çıkan bir çınar ağacının bütün dünyayı sardığını görmüştür.

14. André Gide Bursa’da hangi camiden “ zekânın kemal halinde sıhhati” diye hayranlıkla bahseder.
CEVAP: Yeşil Camii’ den.

15. Bursa’da Zaman bölümünde yer alan, Emir Sultan menkıbelerinden birini anlatınız. – CEVAP: Değneğiyle yere vurarak su taşırması…… 
                Hoca Kasım isminde bir zengine verdiği bir sikkenin otuz bin ve daha sonra yüz otuz bin olması ve onunla bir zaviye yapılması.
                Bir arslanın zincirini koparıp, Emir Sultan’ın türbesini ziyaret etmesi.

16. Yazarın çocukluğunda, bir Arabistan şehrinde tanıdığı hasta kadın, humma başlayınca İstanbul’un nesini sayıklarmış? Niçin?
CEVAP: İstanbul’un sularını, çeşmelerini sayıklarmış. Bu, onun ilacı gibi bir şeymiş, onları sayıklayınca iyileşirmiş.

17. Yazarın üzülerek andığı ve “İstanbul’da bugün mahalle kalmadı!” dediği mahallelerin yerini ne almıştır?
CEVAP: Apartmanlar

18. Yazara göre İstanbul’un Roma, Atina, Isfahan gibi mimari yönden zengin olan diğer tarihi şehirlerden üstün ve farklı tarafı neymiş?
CEVAP: Şehrin eşsiz tabiatıymış. Bu tabiat, mimari eserlerin görünmesine ayrıca yardım ediyormuş.

19. Sultan Ahmet, Süleymaniye gibi büyük mimari eserlerle birlikte, yazarın “küçük köşeler, sürpriz peyzajlar” dediği, İstanbul’u tamamlayan diğer unsurlar nelerdir?
CEVAP:Küçük camiiler, medreseler , çeşmeler, kapı çerçevesi, bahçeler, türbeler ve mezarlıklar…. gibi unsurlardır.

20. II. Selim’in yaptırdığı Boğaziçi’ndeki Beşiktaş Sarayı’nı sahili doldurarak genişleten ve bu sarayın Dolmabahçe Sarayı adıyla anılmasına sebep olan padişah kimdir?
CEVAP: I. Ahmed

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s