Bir Bilim Adamının Romanı – ESER SORUSU ( TEST ) /: Mustafa İnan / OĞUZ ATAY

1) Mustafa İnan’ın babasının ölüm sebebi nedir?

a) Tren kazası
b) Kalp krizi
c) Kangren
d) Zatürre
e) Kanser

2) Mustafa’nın babası, oğlunun neden adam olmayacağını düşünüyor?

a) Çok yaramaz ve hasta olduğu için.
b) Zayıf bünyeli olduğu ve okurken kitap defter taşımadığı için.
c) Çok yaramaz olup arkadaşları ile kavga etiği için.
d) Babasına yardım etmediği için.
e) Söylenenleri yapmadığı için.

3) Mustafa İnan’a kim tarafından hangi bakanlık teklif edilmiştir?

a) İsmet İnönü – Bayındırlık Bakanı
b) Süleyman Demirel – Milli Eğitim Bakanı
c) Cemal Gürsel – Bayındırlık Bakanı
d) İsmet İnönü – İçişleri Bakanı
e) Cemal Gürsel – Milli Eğitim Bakanı

4) Mustafa İnan tedavi için nereye gitti?

a) Almanya – Berlin
b) Fransa – Finistere
c) Türkiye – İstanbul
d) İngiltere – Frankenthal
e) Almanya – Freiburg

5) Mustafa İnan sağlığı niçin sık sık bozulmaktadır?

a) Çok düşündüğü için.
b) Yatakhaneler soğuk olduğu için.
c) Üniversite için çok çalıştığı için.
d) Derslerden dolayı sağlığına vakit ayıramadığı için.
e) Dört yaşında damdan düştüğü için.

6) Mustafa İnan, ülkemizde bilimin gelişmemesini açıklarken aşağıdakilerden hangisine değinmemiştir?

a) Bilim adamı olacakların geçim sıkıntı çekmelerine,
b) Teknolojinin zararlarına,
c) Düşünce tembelliğine,
d) Çok konuşmanın çok bilmek olmadığına,
e) Fazla beyin göçüne,

7) Mustafa İnan hangi üniversitede profesör olmuştur?

a) ODTÜ
b) BOĞAZİÇİ
c) ANADOLU
d) GAZİ
e) İTÜ

8)Hikâyeyi anlatan profesörün ve Mustafa İnan’ın çalışma tekniği nedir?

a) Not tutup –ezberlemek
b) Sadece dinlemek
c) Not tutmak
d) Not tutup arkadaşlarına anlatmak.
e) Anlatmak

9) İTÜ’de çalışkan öğrencilere ne ad verilir?

a) İnek
b) Çalışkan
c) Kuş
d) Ukala
e) Zeki

10) İnan ailesi Adana’dan niçin göç etmiştir?

a) Mustafa İnan’ın eğitimi için
b) Dünya Savaşı başladığı için
c) Mustafa İnan’ın tedavisi için,
d) Babasının işi için
e) Başka bir yerde ev alamadıkları için.

 

 

CEVAPLAR:

1) C     2) B     3) C     4) E     5) E      6) B     7) E     8) D      9)C      10) B

Advertisements