ESER TANITIM SORUSU ( TEST ) DERVİŞ VE ÖLÜM / MEŞA SELİMOVİÇ

DERVİŞ VE ÖLÜM – ESER SORUSU ( TEST ) / MEŞA SELMOVİÇ

1) Mesa Selimoviç’in “Derviş ve Ölüm” adlı kitabını yazma nedeni nedir?

a)Ailesini sahip olduğu ideoloji yüzünden kaybetmesinden dolayı yazmıştır.
b)Haksız yere kurşuna dizilen ağabeyinin ölümü üzerine yazmıştır.
c)Sahip olduğu maddi ve manevi değerleri kaybettiği için yazmıştır.
d)Sevdiği kadının ideolojik düzen tarafından öldürülmesinden dolayı yazmıştır.
e)Yaşadığı toplumdaki yanlışlıkları düzeltmek amacıyla yazmıştır.

2) Aşağıdaki isimlerden hangileri romanın başkişi ve yardımcı kişileridir?

a)Hafız Muhammed- Mustafa(Sağır)
b)Hasan- Molla Yusuf
c)Mustafa- İshak
d)Ahmet Nurettin- Molla Yusuf
e)Hasan- Hafız Muhammed

3)  “…Günah dolu gecenin havası bile günah ile ıslanmıştı. Mehtabın sütünü akıttığı damlara bu gece cadılar üşüşecek ve aklı başında kimse kalmayacak…”
Kitaptan alınan bu bölümde bahsedilen gece aşağıdakilerden hangisidir?

a)Nevruz
b)Yeni yıl
c)Hıdrellez
d)Kandil
e)Kurban

4) Aşağıdaki epigraflardan hangisi “Derviş ve Ölüm” adlı kitaba ait değildir?

a)Yanlış yaşam, doğru yaşanmaz.
b)İnsanın olmak istediği gibi olabileceğini sanıyor musunuz?
c)İsteyen zayıftır, ama isteyenden istenen şey de zayıftır.
d)Ruhumu kirleten mutsuzluk olacaktır.
e)Gerçek benimdir; gerçeği ben söylüyorum.

5.Romanda ikili ilişkilerin, bireysel sorgulamaların ve inançların en yoğun şekilde sorgulandığı mekân aşağıdakilerden hangisidir?

a)Ali Ağa’nın konağı
b)Hasan’ın evi
c)Kaymakamlık
d)Han
e)Mevlevi tekkesi

6.Aşağıdaki kavramlardan hangisi üzerine romandaki çatışma kurgulanmamıştır?

a)Doğruluk- Adaletsizlik
b)Dostluk- Menfaat
c)Aşk- İhanet
d)Cesaret- Korku
e)Huzur- Savaş

7) Roman başkişisi Ahmet Nurettin’in yaşadığı asıl problem nedir?

a)Hasan’ın kötü gidişatının engellenmesi.
b)Kardeşinin hapse girmesi.
c)Sosyal yaşantıdaki ahlâkî bozukluklar
d)Kendisi ve değerleri ile ilgili sorgulamaları
e)Siyasi düzenin çıkardığı zorluklar

8) Derviş Ahmet Nurettin’in ihtiraslarının artığı ve iç ben’inin uyanmasına neden olan olay nedir?
a)
Hasan’ın kişiliğindeki çözülmeye ve değişime şahit olması
b)Kardeşinin haksız yere idam edilmesi
c)Hasan’ın kız kardeşiyle görüşmesi
d)Tekkedeki diğer dervişlerin gerçek kişiliklerini tanıması
e) Kaymakamın kendisine istediği şekilde davranmaması

9) Derviş’in önce tekkenin bahçesinde daha sonra da kapatıldığı hücrede karşılaştığı esrarengiz kişilik kimdir?

a)İshak
b)Molla Yusuf
c)Ali Ağa
d)Hasan
e)Hafız Muhammet

10) Derviş ve ölüm adlı kitabın yazarı ve ülkesi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a)Cengiz Aytmatov- Kırgızistan
b)Elçin- Azerbaycan
c)Mea Selimoviç- Yugoslavya
d)Yaşar Kemal- Türkiye
e)İvo Andriç- Yugoslavya

CEVAPLAR:
1) B     2) D    3) C    4) A     5) E     6) C    7) D    8) B    9)A    10) C   

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s