ESER TANITIM SORUSU ( TEST ) EĞİL DAĞLAR / Yahya Kemal BEYATLI

EĞİL DAĞLAR – ESER SORUSU ( TEST )  / Yahya Kemal BEYATLI

1) Yahya Kemal’in “Eğil Dağlar” kitabının ismi nereden gelmektedir?

A) Bir halk hikayesinden
B) Bir halk türküsünden
C) Namık Kemal’in bir şiirinden
D) Bir atasözünden
E) Kendi şiirinden

2) “Eğil Dağlar” kitabında anlatılan Millî Mücadele yıllarında Yunanlılar hangi şehrimizin kendilerine ait olduğunu iddia etmişlerdir?

A) Ankara’nın
B) İstanbul’un
C) İzmir’in
D) Antalya’nın
E) Muğla’nın

3) Yahya Kemal 27 Mayıs 1921 tarihli yazısında ne sebeple Babıâli gazeteciliğini yererek gazetelerin “gaflet” içinde olduğunu söylemiştir?

A) Gazeteler Ankara hükümetine destek verdiği ve Mustafa Kemal’i övdüğü için
B) Kurtuluş Savaşı’ndan sonraki barış müzakerelerinde Ankara Hükümeti’ni destekledikleri için
C) Özellikle İstanbul’daki işgallerde yanlı haber yaptıkları için.
D) Barış müzakerelerinde gerçekleri yansıtmayıp, Avrupa basınının yanlı haberlerine itibar ettikleri için
E) Misak-ı Millî sınırlarını tanımayıp Millî mücadeleye destek olmadıkları için

4) Yahya Kemal “Yeni Türk Ruhu” başlıklı yazısında ve “Kurdun Dişisi ve Yavruları” yazısında Türk ordusunu,erkek kurda, Anadolu’yu ise dişi kurda benzetmiştir. Yazıdaki “Kurdun Ölümü” isimli hikâye Fransız edebiyatından hangi yazara aittir?

A) Paul Valery
B) Jean Jacques Rousseau
C) Montaigne
D) Alfred de Vigny
E) Baudelaire

5) “Ramazanla Beraber” başlıklı yazısında Yahya Kemal, İstanbul’daki hangi değişikliğin İstanbul’un tamamıyla bir Türk şehri olduğunu ispat ettiğini söylemektedir?

A) Camilerde okutulan Kuran-ı Kerim’in
B) İnsanların ramazan sebebiyle çarşılara çıkmasının
C) Ramazanda kurulan eğlence çadırlarının
D) Verilen iftar yemeklerinin
E) Geceleri minareler arasında kurulan mahya ve kandillerin

6) “Bu Muharebenin Askerleri” yazısında Yahya Kemal, neden savaşın sonunda askerlerin terhis edilmesini istemiyor?

A) Savaşın bittiğine inanmadığı için
B) Yeni bir savaştan korktuğu için
C) Askerler terhis olunca sıradan bir halk insanı olacakları, yaptıkları  kahramanlıklar unutulacağı için
D) Askerlerin normal hayata uyum sağlayamayacağını düşündüğü için
E) Askerin sosyal hayata düzensizlik getireceğine inandığı için

7) Yahya Kemal İstiklal Savaşı’nın kazanılmasından sonraki süreçlerle ilgili ne düşünmektedir?

A) Savaşta harap olmuş yapılar derhal tamir edilmelidir.
B) Savaşın bitişiyle birlikte barış görüşmeleri önem kazanmıştır.
C) Öncelikli olarak eğitime önem verilmelidir.
D) Sanat ve edebiyatla ilgili çalışmalar önem kazanmalıdır.
E) Savaş bittiğine göre hiçbir şeyin önemi kalmamıştır.

8) Yahya Kemal’in “gelecek nesillerin ne nevi bir facia günü” olduğunu kavrayamayacaklarını düşündüğü, İstanbul’un İşgali hangi gündür?

A) 17 Nisan 1920
B) 30 Mart 1919
C) 16 Eylül 1920
D) 16 Mart 1920
E) 21 Nisan 1921

9) Yahya Kemal kitabında Namık Kemal’den en çok hangi özelliği sebebiyle bahsetmektedir?

A) Vatanperverliği ve “vatan” kavramını zihinlere sokması sebebiyle
B) Yeni Türk edebiyatının kuruluşunda bulunması sebebiyle
C) Şinasi ile arkadaşları sebebiyle
D) Hürriyet şiirinin yazarı olması sebebiyle
E) Savaşta gösterdiği kahramanlıklar sebebiyle

10) “Eğil Dağlar” kitabının ilk baskısı hangi yıl yapılmıştır?

A) 1912
B) 1922
C) 1936
D) 1905
E) 1966

CEVAPLAR:
1) B     2) C    3) D   4) D     5) E    6) C  7) B   8) C    9)A    10)E

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s