ESİR ŞEHRİN İNSANLARI – ESER SORUSU ( TEST )  /  (KEMAL TAHİR)

1) “Esir Şehrin İnsanları ” adlı romanın başkahramanı kimdir?

a) Cemil
b) Salih
c) Ali
d) Kamil
e) İbrahim

2) Roman, başkahraman ailesinin hangi ülkeden İstanbul’a dönmesiyle başlar?

a)İspanya
b)Fransa
c)İngiltere
d)Almanya
e)Amerika

3)Romanın başkahramanı ve ailesi İstanbul’da hangi semte yerleşmişlerdir?

a)Fatih
b)Üsküdar
c)Bağlarbaşı
d)Fındıkzade
e)Aksaray

4) Romanın başkahramanı İstanbul’a geldikten sonra hangi gazetede çalışmaya başlar?

a)Tercüman-ı Hakikat
b)Karadayı
c)Tasvir-i Efkar
d)Muhbir
e)Hürriyet

5) Romanın başkahramanı ve ailesi Avrupa’dan İstanbul’a hangi yıl gelmişlerdir?

a)1914
b)1915
c)1916
d)1917
e)1918

6) Romanının başkahramanı ve ailesi hangi sebepten dolayı İstanbul’a dönmüşlerdir?

a)İstanbul’u özledikleri için
b)Sınır dışı edildikleri için
c)Arkadaşlarının ısrarları üzerine
d)Ekonomik sıkıntılar yaşadıkları için
e)Milli Mücadeleye katılmak için

7) Romanda, İstanbul Hükümetinin ve işgal kuvvetlerinin ajanlığını yapan kimdir?

a)Kamil
b)Niyazi
c)Nedime
d)Ahmet
e)Hüseyin

8) Romanda, Anadolu’daki Milli Mücadeleye destek verenlerin başında kim vardır?

a)Kamil
b)Ahmet
c)Nedime
d)Ayşe
e)Nermin

9) Roman kahramanı ihbar üzerine yakalandıktan sonra, onu yakalayanlar niçin ona ceza vermemişlerdir?

a)Kendileri için çalışmayı kabul ettiği için
b)Yurt dışına gitmeyi kabul ettiği için
c)Paşa oğlu olduğu için
d)Padişahtan çekindikleri için
e)Yaşlı olduğu için

10) Roman kahramanı yakalandıktan sonra onu konuşturmak için ona hangi yerin Büyükelçiliği teklif edilmiştir?

a)Paris
b)Londra
c)Brüksel
d)Roma
e)Madrid

 

CEVAPLAR:
1) D     2) A    3) C   4) B     5) C    6) D  7) B   8) C    9)C    10)D

Advertisements