ESER TANITIM SORULARI ( TEST )KUYUCAKLI YUSUF / SABAHATTİN ALİ

KUYUCAKLI YUSUF – ESER SORUSU ( TEST )  /  SABAHATTİN ALİ

1. Romandaki olayların mekânı olarak kullanılan Kuyucak Köyü, hangi ilimizdedir?

a) Manisa
b) Denizli
c) Tokat
d) Aydın
e) Bursa

 2. Kaza kaymakamı Selahattin Bey ile Yusuf hangi olay üzerine tanışmışlardır?

a) Hilmi Bey’in bağ evinde düzenledikleri eğlencede,
b) Yusuf’un anne ve babasının eşkıyalarca öldürülmesinden sonra,
c) Bakkal Şerif Ağa’nın oğlunun düğünün,
d) Şakir’in Kübra’yı kaçırdığı sırada,
e) Yusuf ve Muazzez’in düğününde.

 3. Ailesinin cinayete kurban gittiği sırada Yusuf’un da yaşadığı olay nedir?

a) Yusuf kolundan yaralanmıştır.
b) Yusuf, eşkıyaların kim olduğunu görmüştür.
c) Yusuf’un parmağı kesilmiştir.
d) Annesinin cesedi başında oturup ağlamıştır.
e) Köylülerden biri tarafından Yusuf fark edilmiştir.

 4. Romanda göz önüne serilen en dikkat çekici sosyal gerçeklik aşağıdakilerden hangisidir?
a) Devlet otoritesi, sosyal güven ve düzeni sağlamaktan uzaktır.
b) Köylüler arasında ekonomik farklılıklar vardır.
c) Kadın- erkek eşitsizliği görülmektedir.
d) Çocukların köy yaşamındaki eksik eğitimi.
e) Köy insanlarının yaşamındaki sıkıntılar.

 5. Romanda kullanılan anlatıcı ve bakış açıları aşağıdakilerden hangisidir?

a) Gözlemci Bak. Açı.- Kahraman anlatıcı
b) İlahi Bak. Açı.- Kahraman anlatıcı
c) Çoklu Bak. Açı.- I. şahıs anlatıcı
d) Gözlemci Bak. Açı.- Yazar anlatıcı
e) Hâkim Bak. Açı.- Yazar anlatıcı

 6. Romanda kişiler arası çatışmayı sağlayan karşıt değerlerden hangisi yoktur?

a)Başkaldırı
b)Kabullenme
c)Masumiyet
d)Zorbalık
e)Sömürü

 7. Aşağıda adı geçen kadın kahramanlardan hangisi Yusuf’un sevgilisidir?

a)Şahinde
b)Kübra
c)Mürüvvet
d)Muazzez
e)Meliha

 8. Romanda Yusuf, babası Selahattin Bey’in kumar borçlarından nasıl kurtulur?

a)Hilmi Bey, Muazzez’e karşılık borçlarını silmek ister.
b)Şakir, Muazzez’le evlenme karşılığında borçlarını kendisinin ödeyeceğini söyler.
c)Parayı Bakkal Şerif Ağa’nın oğlu Ali’ye Muazzez’i ona vermesi karşılığında borç verir.
d)Hacı Etem, Muazzez’le evlenmek isteğiyle borçları ödemiştir.
e)Hilmi Bey ve Şakir, Muazzez’i kaçırıp Yusuf’u öldürmek ister.

9.Yusuf’un Muazzez’i gömdükten sonra yumruğunu sıkıp kasabaya uzatması ve atını dağlara sürmesiyle vurgulanmak istenilen duygu aşağıdakilerden hangisidir?

a)Kaçış
b)Pişmanlık
c)Kabullenme
d)Üzüntü
e)Başkaldırı

10.Aşağıda verilen roman kişileri ve temsil ettiği değerlerden hangisi yanlıştır?

a)Kaymakam Selahattin Bey – Sömürü
b)Yusuf – Başkaldırı
c)Muazzez – Masumiyet
d)Şakir – Zorbalık
e)Şahinde – İffetsizlik

 

CEVAPLAR:
1) D     2) B    3) C    4) A     5) E    6) B    7) D     8) C     9)E    10) A

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s