İBRAHİM EFENDİ KONAĞI – ESER SORUSU ( TEST )  /  Samiha AYVERDİ

1. İbrahim Efendinin kendinden 10 yaş küçük olmasına rağmen manevi baskısı altında ezildiği kardeşi kimdir?

A)Bâise Hanım
B)Hilmi Bey
C)Ali Bey
D)Fîrûze Sultan
E)Hüseyin Avni  Paşa

 2. İbrahim Efendi Konağı İstanbul’un hangi semtindedir?

A) Kasımpaşa
B) Beyoğlu
C) Şehzadebaşı
D) Sarıyer
E) Üsküdar

3. Kişilik özellikleri bakımından romanda İbrahim Efendi’ye en çok benzeyen kahramanın İbrahim Efendiye yakınlık derecesi ve ismi nedir?

A) Damadı-Salih Bey
B) Babası-Ali Bey
C) Kızı-Şükriye Hanım
D) Kızı-Şevkiye Hanım
E) Kardeşi-Hilmi Bey

4. “Mebrûre” kimdir?

A) Şevkiye Hanım ile Salih Beyin evlatlığı
B) İbrahim Efendi’nin gelini
C) Hilmi Bey’in torunu
D) Salih Bey’in kız kardeşi
E) 

5.İbrahim Efendinin küçük kızı Şükriye Hanım’ın kişilik özellikleri nedir?

A) Otoriter, sözü geçen, babasının izinden giden bir kişidir.
B) Mütevazı, iyi huylu, yardımsever bir kişidir.
C) Bönlük derecesinde saf, patavatsız, lüzumsuz davranışlarda bulunan özürlü bir kişidir.
D) Acımasız, katı yürekli bir kişidir.
E) Zarif, nüktedan ,özellikle musikiye hayran bir genç kızdır.

6.İbrahim Efendi’nin komşusu Aziz Efendi’nin mesleği nedir?

A) Hattat
B) Şeyhülislam
C) Doktor
D)Maliye Nazırı
E)Hayali

7. Samiha Ayverdi’nin en meşhur eseri nedir?

A) Aşk Budur
B)Batmayan Gün
C)İbrahim Efendi Konağı
D)Kenan Rıfai
E)Şeytan

8. İbrahim Efendi’nin babasının mesleği nedir?

A) Devlet memuru
B) Tiftik tüccarı
C) Çiftçi
D) Berber
E) Gemi kaptanı


CEVAPLAR:
1) B     2) E    3) D    4) A     5) C    6) A    7) C     8) B

Advertisements