ONLAR  DA İNSANDI – ESER SORUSU ( TEST )  /  Cengiz DAĞCI

 1.Cengiz Dağcı’nın “Onlar da İnsandı ” adlı romanının başkahramanı kimdir?

a) Enver
b) Recep
c) Bekir
d) Ayşe
e) Esma

2.Cengiz Dağcı’nın “Onlar da İnsandı ” adlı romanında olayları başta sona geçtiği köy aşağıdakilerden hangisidir?

a) Dermanköy
b) Kızıltaş
c) Gelinkaya
d) Topkaya
e) Çatalkaya

3. Cengiz Dağcı’nın “Onlar da İnsandı ” adlı romanında başkahramanın mesleği aşağıdakilerden hangisidir?

a) Asker
b) Doktor
c) Çiftçi
d) Terzi
e) Madenci

4. Cengiz Dağcı’nın “Onlar da İnsandı ” adlı romanında olayın geçtiği köyde yaşayan Türkler kimdir?

a) Kırgızlar
b)Kazaklar
c)Türkmenler
d)Tatarlar
e) Azeriler

5. Cengiz Dağcı’nın “Onlar da İnsandı ” adlı romanı roman türü olarak hangi grupta yer alır?

a) Tarihi roman
b) Tahlil ( Çözümleme ) romanı
c) Egzotik roman
d) Macera romanı
e) Polisiye romanı

6. Cengiz Dağcı’nın “Onlar da İnsandı ” adlı romanı romanında Bekir’in ineği Macik hastalandığında onu ölümden kurtaran kimdir?

a) Enver
b) Recep
c) Levi
d)İvan
e) Seyd Ali

7. Cengiz Dağcı’nın “Onlar da İnsandı ” adlı romanı romanında Rusların, Türklerin köyüne geldikten sonra orada Türkleri tutmak için yaptırdıkları mahpushane neredeydi?

a) Gelinkaya
b) Çatalkaya
c) Ayı Dağı
d) Memiş’in Deresi
e) Dermenköy

8. Cengiz Dağcı’nın “Onlar da İnsandı ” adlı romanı romanında köydeki Türklerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü nevalenin bulunduğu kasabadaki dükkân kime aittir?

a) Seyd Ali
b) Enver
c) Recep
d) Levi
e) İvan

9. Cengiz Dağcı’nın “Onlar da İnsandı ” adlı romanı romanında başvurulan anlatım türü ve bakış açısı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Betimleyici anlatım / Kahraman anlatıcılı bakış açısı
b) Tartışmacı anlatım / İlahi anlatıcı bakış açısı
c) Betimleyici anlatım / Gözlemci anlatıcı bakış açısı
d) Tartışmacı anlatım / Gözlemci anlatıcı bakış açısı
e) Betimleyici anlatım / İlahi anlatıcı bakış açısı

10. Cengiz Dağcı’nın “Onlar da İnsandı ” adlı romanı romanının konusu nedir?

a) Kırım’da yaşayan Türklerin sorunları
b) Kırım’da yaşayan Türklerin Ruslarla savaşması.
c) Kırım’da yaşayan Türklerin Rum ve Ermeni komşularıyla savaşması
d) Kırım’da yaşayan Türklerin Ruslar tarafından topraklarının alınması ve Ruslara verilmesi.
e) Kırım Türklerinin gündelik yaşamı

 

CEVAPLAR:
1) C    2) B    3) C    4) D    5) A    6) E    7) D     8) D    9) E    10) D

Advertisements