ÖLÜ CANLAR – ESER SORUSU ( TEST )  /  GOGOL

 1.“ Ölü Canlar” adlı eserin yazarı kimdir?

a) Dostoyevski
b) Gogol
c) Cervantes
d) Stendhal
e) Balzac

2. “ Ölü Canlar” adlı eserin başkahramanı kimdir?

a) Çiçikov
b) Manilov
c) Bazarova
d) Sobakevich
e) Nozdryev

3. Aşağıdakilerden hangisi “ Ölü Canlar” adlı eserin kahramanlarından değildir?

a) Manilov
b) Nozdryev
c) Sobakevich
d) Korobochka Anne
e) Bazarov

4. “ Ölü Canlar” adlı eserin konusu için aşağıdakilerden söylenebilir?

a) Eşini kaybetmiş bir adamın bunalımı.
b) Ölü köle olan bir adamın hikâyesi
c)  Sevdiğine kavuşamamış bir kızın hasreti
d) Kimlik bunalımı yaşayan bir gencin sıkıntıları
e) Bir insanın günlük hikâyesi

5. “Trentietnikov” için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

a) Zengin olmak için her şeyi yapabilen biri.
b) İş bulabilmek için uğraşan biri.
c)  Çifte standardı sevmeyen dürüst bir insandır.
d) Menfaati için haksızlığa göz yuman biri.
e) Kişiliğindeki sorunları çevresine de yansıtan biri.

6. “Chichikov” gümrük dairesindeki işinden neden ayrılmıştır?

a) Daha iyi bir iş bulduğu için.
b) Evine uzak olduğu için.
c)  Arkadaşlarıyla anlaşamadığı için.
d) Kaçakçılarla ortak iş yaptığı için.
e) Maaşını düzgün alamadığı için.

7. “Ölü Canlar” adlı eserin sonunda “ Chichikov” a ne olur?

a) Ölür.
b) Düşmanları tarafından esir alınır.
c)  Bütün yaptıkları ortaya çıktığından kasabadan ayrılır.
d) Olanları inkâr eder. Kasabada yaşamaya devam eder.
e) Düşmanları onu öldürür.

8.“Ölü Canlar” adlı eseri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

a) 19. Asır Rus insanlarına eleştiri niteliğindedir.
b) 15.asırda Rusya’da olanları anlatır.
c)  19. asırda Ukrayna’da geçer.
d) 17. asırdaki siyasi gelişmeleri eleştirir
e) Rusya’daki siyasi ve ekonomik gelişmeleri eleştirir.

9. Üç bölüm olarak yazılan “ Ölü Canlar” adlı eserin 2. ve 3. bölümleri neden yayınlanmamıştır?

a) Yazar ölmüştür.
b) Yazdıklarını sonradan beğenmemiştir.
c)  Tepkilerden çekinmişlerdir.
d) Okuyucuya lâyık olmadığını düşünür.
e) Yazarlığı bırakır.

10)  Gogol,  “Ölü Canlar” adlı eserini kaç yılında bastırmıştır?

a) 1988
b) 1970
c) 1976
d) 1983
e) 1980


CEVAPLAR:
1) B    2) A   3) E   4) B    5) C    6) D    7) C     8) A    9) C    10) D

Advertisements