ESER TANITIM SORULARI ( TEST )SERGÜZEŞT / SAMİ PAŞAZADE SEZAİ

 SERGÜZEŞT   – ESER SORUSU  ( TEST )  /  ŞEMSETTİN SAMİ

1. Şemsettin Sami’nin eserine ad olan “Sergüzeşt” in sözcük anlamı nedir?

a) Cambazlık
b) Macera
c) Mücadele
d) Müşahede
e) Esaret

2. Şemsettin Sami’nin “Sergüzeşt” romanı hangi dönem toplum hayatından kesitler sunmaktadır?

a) Cumhuriyet dönemi
b) Osmanlı’nın kuruluş dönemi
c) Milli Mücadele dönemi
d) Tanzimat dönemi
e) Osmanlı’nın gelişme dönemi

3. Şemsettin Sami’nin “Sergüzeşt” romanının baş kadın kahramanı Dilber’ in memleketi neresidir?

a) Balkanlar
b) Azerbaycan
c) Kafkasya
d) Kırım
e) Anadolu

4. Şemsettin Sami’nin “Sergüzeşt” romanının baş kadın kahramanı Dilber, cariye olarak bulunduğu evde kim tarafından sürekli olarak dövülmektedir?

a) Mustafa Efendi’nin eşi
b) Yaşlı kadın
c) Mustafa Efendi
d) Asaf Paşa
e) Arap halayık Teravet

5. Şemsettin Sami’nin “Sergüzeşt” romanının baş kadın kahramanı Dilber’ in en son satıldığı kişi kimdir?

a) Ahmet Paşa
b) Asaf Paşa
c) Mustafa Efendi
d) İbrahim Paşa
e) Ali Suavi Paşa

6. Şemsettin Sami’nin “Sergüzeşt” romanının baş kadın kahramanı Dilber’ in en son satıldığı kişinin konağı nerededir?

a) Musul
b) İstanbul
c) Suriye
d) Mısır
e) Tunus

7. Şemsettin Sami’nin “Sergüzeşt” romanının teması nedir?

a) Hürriyet
b) Macera
c) Şikâyet
d) Cariyelik
e) Esaret

8. Şemsettin Sami’nin “Sergüzeşt” romanının kadın kahramanı Dilber’ in ölümü nasıl olur?

a) Mısır’daki evden kaçıp bindiği gemiden Nil’e atlayıp intihar ederek…
b) Arap halayık Teravet tarafından sürekli dövülerek…
c) Mustafa Efendi Konağı’ndan kaçtığı sokakta soğuktan…
d) Asaf Paşa’ nın Mısır’ daki konağa giderken gemiden kazara düşerek…
e) Esirci başının kırbacıyla kırbaçlana kırbaçlana…

9. Şemsettin Sami’nin “Sergüzeşt” romanının kadın kahramanı Dilber’ in gemiden atlayarak intihar ettiği yer aşağıdakilerden hangisidir?

a) İskenderiye Feneri
b) Kızıldeniz
c) Nil Nehri
d) Asaf Paşa’ nın Mısır’ daki konağı
e) Asi Nehri

10. Şemsettin Sami’nin “Sergüzeşt” romanının kadın kahramanı Dilber’in sırf cariye olduğu için evlenemediği, Avrupa görmüş ressam genç aşağıdakilerden hangisidir?

a) Celil Bey
b) Mustafa Bey
c) Cevher Ağa
d) Celal Bey
e) Hakkı Celis

11. Celâl Bey’in annesi Zehra Hanım’a göre iyi bir evlilik için lazım olan en önemli özellikler nelerdir?

a) Para ve güzelliktir
b) İktidar ve servettir.
c) Güzellik ve masumiyettir.
d) Asalet ve ikbaldir.
e) İktidar ve marifettir.

12) Mustafa Efendi ve karısı neden Dilber’i satmak zorunda kalırlar?

a) Dilber sık sık evden kaçtığı için
b) İstanbul’dan Trabzon’a gitmek için
c) Arkadaşı ile iş kurmak için
d) Mustafa Efendi Dilber’e kötü davrandığından
e) Mustafa Efendi’nin borçlarını hemen ödemesi gerektiğinden

13.  Sergüzeşt’in kadın kahramanı Dilber İstanbul’a nereden ve nasıl gelmiştir?
a) Anadolu’dan kara yoluyla
b) Yunanistan’dan deniz yoluyla
c) Batum’dan deniz yoluyla
d) Viyana’dan kara yoluyla
e) Sofya’dan trenle

14. Sergüzeşt romanının kahramanları hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Cevher, Dilber’in çalıştığı ilk evin erkek hizmetçisidir.
b) Celâl Bey ressamdır ve Avrupa’da eğitim görmüştür.
c) Dilber bir halayıktır ve çeşitli zorluklar yaşamıştır.
d) Dilber’i satan, Hacı Ömer adında biridir.
e) Zehra Hanım Celâl Beyin annesidir.

15. Sergüzeşt romanı nasıl sona ermiştir?

a) Dilber Nil nehrine atlayarak intihar etmiştir.
b) Cevher Ağa Dilber’i hapisten kurtarmıştır.
c) Celâl Bey aklını kaybedince bir hastaneye yatırılmıştır.
d) Celâl Bey Dilber’e kavuşup evlenmiştir.
e) Dilber yaşadığı acılara dayanamayarak veremden ölmüştür

16. Dilber’in hayatının geçtiği yerler sırasıyla hangi seçenekte verilmiştir?

a) İstanbul – Rusya – Mısır
b) Batum – İstanbul – Mısır
c) Batum – Tophane – Niğde
d) Kafkasya – İstanbul – Mersin
e) Kafkasya – Tophane – Adana

17. Romanın kahramanları ile ilgili olarak söylenenlerden hangisi yanlıştır?

a) Celal Bey: Paris’te eğitim görmüş, Dilber’e âşık.
b) Cevher Ağa: Mısırlı tacirin konağında harem ağası.
c) Mustafa Efendi: Celal Beyin babası, Osmanlı paşası.
d) Hacı Ömer: Esir ticareti yapan, acımasız, çıkarcı biri.
e) Dilber: Celal Beyin sevgilisi…

18.
        I- Fransa’da bulunmuş, resme meraklı bir gençtir.
II- İngiltere’de hukuk eğitimi almıştır.
III- Dilber’e kavuşamayınca aklını yitirmiştir.
IV- Kız kardeşinin ismi Taravet’tir.
Celal Bey’le ilgili olarak yukarıda söylenenlerden hangi ikisi doğrudur?

a)
I-II
b) I-III
c) I-IV
d) II-III
e) III- IV

19. Celal Bey, Dilber’in kendisini sevdiğini nasıl anladı?

a) Dilber’in resmini yaparken Dilber’in ağlamasıyla
b) Dilber’in Celal Beye yazdığı mektuptaki sözlerinden
c) Celal Beyin annesinin anlattıkları sayesinde
d) Dilber’in evdeki çalışanlarla arasında geçen konuşmayı duymasıyla
e) Dilber uyuduğunda kendi resmini Dilber’in yanında bulmasıyla

20)  Celal Bey, resim yaparken Dilber’e nasıl sesleniyordu?

a)
Juliette
b) Helen
c) Venüs
d) Cleopatra
e) Sindrella

 

CEVAPLAR:

1) B    2) D   3) C   4) E    5) B   6) D    7) E     8) A    9) C    10) D

11)       12)      13)     14) A    15) A   16)B    17) C   18) B   19)     20) D

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s