SOKAKTA  – ESER SORUSU  ( TEST )  /  BAHAETTİN ÖZKİŞİ

1. “Sokakta” romanı aşağıdaki mekânlardan hangisinde başlar?

A) Karakol
B) Sokak
C) Hastane
D) Konak
E) Mescit

2. “Sokakta” romanının kahramanlarından komiser kaç yıl sonra yaşadığı mahalleye geri dönmüştür?

A) 10
B) 15
C) 20
D) 25
E) 30

3. Aşağıdakilerden hangisi “Sokakta” romanında yer alan kahramanlardan biri değildir?

A) Gülüm
B) Dadı
C) Doktor
D) Macit
E) Komiser

4. Komiserin çocukluk arkadaşına göre ölümsüzlüğün sembolü olan nesne nedir?

A) Gökyüzü
B) Kuş
C) Balon
D) Yıldızlar
E)  Güneş

5. Romanda sokakta yaşayan insanların “Devlet” anlamında kullandıkları söz hangisidir?

A) Ankara
B) Hükümet
C) Gazi Paşa
D) Milli Şef
E) Meclis

6. “Sokakta” romanında, yaşlı bir kadının öldürülmesi anlatılmaktadır. Yaşlı kadının katili kimdir?

A) Mahalle bakkalı
B) Hırsız
C) Kadının damadı
D) Kadının küçük oğlu
E) Kadının büyük oğlu

7. Komiser, kaybolan doktor arkadaşını nerede buluyor?

A) Konaktaki çatı katında
B) Türbede
C) Konaktaki eski sarnıçta
D) Hastanede
E) Evinde

8. Komiserin cinayetin işlendiği evden aldığı delil nedir?

A) Pantolon düğmesi
B) Çakmak
C) Gömlek
D) Bıçak
E) Kalem

9. “Sokakta” romanında sık sık geçen “ONLAR” sözcüğü aşağıdakilerden hangisini ifade  etmektedir?

A) Mahalle halkı
B) Çocuklar
C) Görünmez varlıklar
D) Hırsızlar
E) Deliler

10. Komiser çocukluğunda, yalnız kalmak isteyince nereye sığınıyor?

A) İncir ağacının dalına
B) Konağın arka bahçesine
C) Mescide
D) Evliyanın türbesine
E) Babasının atölyesine

 

CEVAPLAR:
1) A    2) E   3) D   4) C    5) C   6) E    7) C     8) A    9) C    10) A

Advertisements