ESER TANITIM SORULARI ( TEST )ZEYTİNDAĞI / FALİH RIFKI ATAY

ZEYTİNDAĞI – ESER SORUSU  ( TEST )  /  FALİH RIFKI ATAY

1. Falih Rıfkı Atay’ın “Zeytindağı” adlı eserinin konusu nedir?

A) Osmanlı saltanatının son günlerinden Türkiye Cumhuriyetinin ilk günlerine kadar zaman diliminde Osmanlının son günleri…
B) Osmanlı’nın devletten imparatorluğa geçiş süreci
C)  Osmanlı’nın Yunanistan’ ı topraklarına katması.
D)  Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yılları.
E)  Yunanlıların bağımsız bir devlet kurup Osmanlı’ dan ayrılması.

2) “Zeytindağı” adlı eserdeki olaylar nerede geçmektedir?

A) Gelibolu Yarımadası’nda
B) İstanbul
C)  Libya ve Tunus’ ta
D)  Garp ( Batı ) Cephesinde ve Şam’da
E)  Trablusgarp’ ta

3. “Zeytindağı”adlı eserin ana fikri nedir?

A) Vatan için can da alınır, can da verilir.
B)  Vatan için iyi bir komutan olmak gerekir.
C)  Vatan için bir şeyler yapmak gerektiğinde, birer komutan olarak ilk önce fikir ve sanat adamı olmalıyız.
D)  Vatan için herkesin yapacağı bir şeyler vardır.
E)  Vatanı korumak için güçlü devletlerle işbirliği içinde olmalıyız.

4. Cemal Paşa, kendisine sorulan: “Paşam bu harbe niçin girdik?” sorusuna ne cevap vermiştir?

A) “Savaşçı bir millet olarak naralarımızla gökyüzü, atlarımızın nal sesleriyle yer inlesin diye…”
B)  “ Aylık vermemek için! Hazine tamtakırdı. Para bulabilmek için ya bir tarafa boyun eğmeli, ya öbür tarafla birleşmeli idik.”
C)  “Almanlarla dost olduğumuz için…”
D)  “Almanlar yardım istediğinde bitaraf  ( tarafsız ) kalamazdık.”
E)  “Yeniyi temsil eden Batılılara karşı,  muhafazakâr bir millet olarak dur demek, halifeyi ve İslam ümmetini korumak için…”

5. Aşağıdakilerden hangisi Suriye’yi Osmanlılaştırmak isteyen Cemal Paşa’nın yaptıklarıyla ilgili değildir?

A) Suriye’ de modern okullar açtırmıştır.
B) Hicret eden Ermenileri, Suriye içlerine dağıtarak güçlenen Araplılığa karşı bir teminat olarak kullanmıştır.
C)  Ermenileri güçlendirmek için ev ve toprak verdirmiştir.
D)  Muhafazakâr Arapları desteklemiştir.
E)  İmparatorluğun imkânlarını Suriye’ ye aktararak imar faaliyetlerinde bulunmuştur.

6. Mustafa Kemal, vatan için halkın nasıl bir katkıda bulunması gerektiği düşüncesindedir?

A) Fethedilen diyarların maddi imkânları, imparatorluğa aktarılmalıdır.
B)  Vatan ve istiklal adına para bulabilmek için ya bir tarafa boyun eğilmeli veya öbür tarafla birleşilmelidir.
C)  Vatan ve istiklal düşüncesiyle milletin nesi var nesi yoksa yüzde kırkını vatan savunması için vermelidir.
D)  Vatanın korunması için halk, İngiliz mandası olmaya ikna edilmelidir.
E)  Vatanın korunması için Müslüman olan kavimlerin halifeye itaat etmeleri sağlanmalıdır.

7. Falih Rıfkı ATAY, hangi savaş başladığında, hangi rütbeyle orduya alınmıştır?

A) Dünya savaşı / Yüzbaşı olarak
B)  I. Dünya savaşı / Yedek subay olarak.
C)  Sakarya Meydan Muharebesi / Yedek subay olarak.
D)  Osmanlı – Rus Savaşı / Onbaşı olarak.
E)  I. Dünya savaşı / Onbaşı olarak.

8. Son dönemde Osmanlının bir kukla devlet olduğunu öne süren Falih Rıfkı ATAY, buna örnek olarak anlattığı Mahmut Şevket Paşa’yı öldüren Kavaklı Mustafa’ nın memleketten kaçarken bindiği vapur, hangi ülkenin bayrağını taşımaktadır?

A) Yunanistan
B)  İtalyan
C)  İngiliz.
D)  Alman
E)  Rus

9. İttihat ve Terakki Cemiyeti üyelerinden Cemal Paşa, nasıl bir dünya görüşüyle tanınmaktadır?

A) Yenilikçi
B)  Ümmetçi
C)  Turancı
D)  Muhafazakâr
E)  Osmanlıcı

10. İttihat ve Terakki Cemiyeti üyelerinden Enver Paşa, nasıl bir dünya görüşüyle tanınmaktadır?

A) Yenilikçi / Turancı
B)  Muhafazakâr  / Ümmetçi
C)  Yenilikçi / Turancı
D)  Muhafazakâr  / Turancı
E)  Muhafazakâr  /Osmanlıcı

11. Kudüs, Şam, Filistin, Hicaz gibi Arap topraklarında Osmanlının durumu ile ilgili verilenlerden hangisi Falih Rıfkı ATAY’ a ait değildir?

A) Osmanlı İmparatorluğu buralarda, ücretsiz tarla ve sokak bekçisidir.
B)  Osmanlı sadece coğrafyada büyüyebilmişti.
C)  Osmanlı, bu Müslüman topraklarda Haçlı saldırılarına karşı göğsünü siper eden bir devlet olarak seviliyordu.
D)  Bu kazanılan toprakların hiçbirinin kültürlerine, dillerine, ticaretlerine ve maddiyatlarına egemen olunamamıştır.
E)  Osmanlı, bu kıtaları ne sömürgeleştirmiş, ne de vatanlaştırabilmişti.

12. Falih Rıfkı ATAY’ a göre Konya’ dan Şam’ a göç eden “Kemik Hüseyin oğulları” nın “Şamlı Azimzâdeler” olarak Arap milliyetçiliği yapmalarının sebebi nedir?

A) Arap asıllı olmaları
B) Medrese ve şuursuzluk.
C) Türk kökenli olmamaları.
D) Arap milliyetçiliğini İslam dininin gereğiymiş gibi görmeleri.
E) Cemal Paşa’ nın açtırdığı modern okullarda okumaları.

 

CEVAPLAR:
1) A    2) D   3) C   4) B    5) D   6) C    7) B     8) E    9) A   10) D     11)  C     12) B    

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s