ESER TANITIM SORULARI ( KLASİK )ZEYTİNDAĞI / FALİH RIFKI ATAY

ZEYTİNDAĞI – ESER SORUSU  ( KLASİK )  /  FALİH RIFKI ATAY

1. “Zeytindağı” adlı eserin konusu nedir?

CEVAP: Osmanlı saltanatının son günlerinden Türkiye Cumhuriyetinin ilk günlerine kadarki bir zaman diliminde Osmanlının son günleri anlatılmaktadır.

 2. “Zeytindağı” adlı eserdeki olaylar nerede geçmektedir?

 CEVAP: Olaylar genellikle Garp ( Batı ) Cephesinde ve Şam’da geçmektedir.

 3. “Zeytindağı” adlı eserin ana fikri nedir?

CEVAP: Vatan için bir şeyler yapmak gerektiğinde, birer komutan olarak ilk önce fikir ve sanat adamı olmalıyız.

4. Cemal Paşa, kendisine sorulan: “Paşam bu harbe niçin girdik?” sorusuna ne cevap vermiştir?

CEVAP: “Aylık vermemek için! Hazine tamtakırdı. Para bulabilmek için ya bir tarafa boyun eğmeli, ya öbür tarafla birleşmeli idik.”

5. Suriye’ yi Osmanlılaştırmak isteyen Cemal Paşa, bu düşüncesini gerçekleştirmek için Suriye’ de neler yapmıştır?

CEVAP:Bu düşüncesini gerçekleştirmek için Suriye’ de modern okullar açtırmıştır. Bunun yanında bir de hicret eden Ermenileri, Suriye içlerine dağıtarak güçlenen Araplılığa karşı bir teminat olarak kullanıyordu. Hatta Ermenileri güçlendirmek için ev ve toprak bile verilmiştir.

6. Mustafa Kemal, vatan için halkın nasıl bir katkıda bulunması gerektiği düşüncesindedir?

CEVAP: Vatan ve istiklal düşüncesiyle milletin nesi var nesi yoksa yüzde kırkını vatan savunması için vermesi gerektiği düşüncesindedir.

7. Falih Rıfkı ATAY, hangi savaş başladığında, hangi rütbeyle orduya alınmıştır?

CEVAP:Birinci Dünya Harbi patlak verdiğinde Falih Rıfkı yedek subay olarak orduya alınır.

8. Son dönemde Osmanlının bir kukla devlet olduğunu öne süren Falih Rıfkı ATAY, buna örnek olarak anlattığı Mahmut Şevket Paşa’yı öldüren Kavaklı Mustafa’ nın memleketten kaçarken bindiği vapur, hangi ülkenin bayrağını taşımaktadır?

CEVAP: Rus ( Vapur Rus sancağı taşımaktadır. )

9. İttihat ve Terakki Cemiyeti üyelerinden Cemal Paşa, nasıl bir dünya görüşüyle tanınmaktadır?

CEVAP: Cemal Paşa yenilikçiliği ile tanınmaktadır.

10. İttihat ve Terakki Cemiyeti üyelerinden Enver Paşa, nasıl bir dünya görüşüyle tanınmaktadır?

CEVAP: Enver Paşa, muhafazakâr bir kişilik sergilemektedir ve Turancılık fikirleri güçlüdür.

11. Falih Rıfkı ATAY’ a göre hangi durum devam etseydi, Araplığın Anadolu içlerine kadar gireceğine şüphe yoktu?

CEVAP: Medrese ve şuursuzluk devam etseydi.

12. Falih Rıfkı ATAY’ a göre Kudüs, Şam, Filistin, Hicaz gibi Arap topraklarında Osmanlının durumu nedir?

CEVAP: Osmanlı İmparatorluğu buralarda, ücretsiz tarla ve sokak bekçisidir. Osmanlı sadece coğrafyada büyüyebilmişti. Çünkü bu kazanılan toprakların hiçbirinin kültürlerine, dillerine, ticaretlerine ve maddiyatlarına egemen olunamamıştı. Üç kıtaya egemen olan Osmanlı, bu kıtaları ne sömürgeleştirmiş, ne de vatanlaştırabilmişti.

13. Kitabın isminin “Zeytindağı” olmasının nedeni nedir?

CEVAP:  Cemal Paşa’nın bulunduğu 4. karargahın orada  “Zeytindağı” adlı bir dağ vardır ve eserin adı buradan gelmektedir.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s