İÇİMİZDEKİ ŞEYTAN – ESER SORUSU ( TEST ) Sabahattin ALİ

 1) Aşağıdakilerden hangisi “İçimizdeki Şeytan” romanında geçen kahramanlardan biri değildir?
A) Galip Efendi         B) Nihat            C) Ömer            D) Muazzez             E) Bedii

2) Sabahattin Ali “İçimizdeki Şeytan” romanının kahramanlarından Ömer’i nasıl betimlemiştir?

A) Şişmanca, açık kumral saçlı, beyaz yüzlü ve yakışıklı bir delikanlı
B) Ufak tefek, zayıf ve soluk yüzlü bir delikanlı
C) Sarı benizli, nahif fakat kuvvetli ve dayanıklı bir delikanlı
D) Babacan, gün görmüş, dürüst bir bey
E) Sarhoş, genellikle ahlak dışı işlere bulaşan, yeleğinde daima yarım okkalık gümüş bir köstek takılı olan bir delikanlı

3) Sabahattin Ali “İçimizdeki Şeytan” romanında hangi görüşün eleştirisini yapmıştır?
A) Osmanlıcılık
B) Batıcılık
C) Turancılık
D) Cumhuriyetçilik
E) İslamcılık

4) Sabahattin Ali’nin “İçimizdeki Şeytan” romanında Ömer ile Macide karakterleri ilk defa nerede karşılaşmışlardır?
A) Akrabalarının evinde
B) Konservatuarda
C) Sahilde
D) Darülfünunda
E) Kadıköy – Köprü vapurunda

5) “İçimizdeki Şeytan” romanının kahramanlarından Macide, hangi enstrümanı çalabilmektedir?
A) Keman           B) Saz            C) Piyano            D) Saksafon             E) Flüt

6) “İçimizdeki Şeytan” romanının kahramanlarından Macide, ilk aşkı ve aynı zamanda bir zamanlar muallimi olan Bedri ile yıllar sonra nerede karşılaşır?

A) Hikmet Bey’in düzenlediği saz gecesinde
B) Konservatuarda piyano çalarken
C) Ömer’in arkadaşlarıyla yemek yerken
D) Ömer’in çalıştığı postaneyi ziyarete gittiğinde
E) Bedri onu arar, bulur.

7) “İçimizdeki Şeytan” romanının kahramanlarından Macide ile Ömer evlenmeye nasıl karar vermişlerdir?

A) Ömer, Macide’ye aşkını itiraf edip evlilik teklif etmesiyle
B) Görücü usulüyle
C) Macide’nin kaldığı evde gururunun kırılması ve evi terk etmesiyle
D) Macide’nin paraya ihtiyacı olmasından dolayı
E) Toplum baskısından kurtulmak için

8) İçimizdeki Şeytan” romanının kahramanlarından Ömer, parasızlığın canına tak etmesiyle ne yapmıştır?

A) Çalıştığı postanenin kasasından para çalar.
B) Gururunu hiçe sayıp Macide’nin ilk aşkı olan Bedri’den borç ister.
C) Darülfünundaki arkadaşlarıyla kumar oynamaya başlamıştır.
D) Postanenin veznedarını tehdit ederek ondan para alır.
E) Darülfünunu bırakıp iki işte birden çalışmaya başlar.

9) Sabahattin Ali “İçimizdeki Şeytan” romanının sonu nasıl biter?

A) Macide ile Ömer’in çocukları olmuş ve çok mutlu yaşamışlardır.
B) Ömer artık kişiliğini değiştirmeye karar verir ve çok sevdiği Macide’yi Bedri’ye emanet edip onu yalnız bırakmamasını söyler.
C) Ömer, Macide’yi terk edip eski kız arkadaşı Ümit ile yaşamaya başlar.
D) Macide, her şeyi İstanbul’da geride bırakarak memleketi Balıkesir’e geri döner.
E) Macide, Bedri ile kaçar ve Ömer buna dayanamayıp intihar eder.

 

 CEVAPLAR:
1) D      2)  A      3)  C     4)  E      5) C      6)  A        7)  C       8) D       9)  B     

Advertisements