ESER TANITIM SORULARI (TEST) CEZMİ / NAMIK KEMAL

CEZMİ –  ESER SORUSU ( TEST ) NAMIK KEMAL

1) Aşağıdakilerden hangisi “Cezmi” romanının kahramanlarından biri değildir?

A) Adil Giray         B) Perihan        C) Cezmi         D) Mustafa Paşa          E) Sıtkı Bey

2) Cezmi hangi sporda ustadır?

A) Kılıç
B) Yüzme
C) Güreş
D) At ( cirit ) ve okçuluk
E) Maraton

3) Cezmi romanının kahramanlarından hangisi romanın sonunda ölmez?

A) Begüm Şehriyar
B) Cezmi
C) Adil Giray
D) Perihan
E) Şah Tahmasp

4) Namık Kemal’in “Cezmi” romanının kahramanlarından Begüm Şehriyar, kardeşiyle yaşayacağı gönül macerasında kendisine engel olabilir düşüncesiyle Gazi Giray’ı nereye hapsettirir?

A) Kahkaha Kalesi’ne
B) Bir bağ evine
C) Bir mağaraya
D) Maden ocağına
E) Sarayın odunluğuna

5) Namık Kemal’in “Cezmi” romanında Kırım Hanlığı’nda Devlet Giray’dan sonra başa geçen, İslâm birliğinden çok Cengiz töresine bağlı kahraman kimdir?

A) Osman Paşa
B) Gazi Giray
C) Mehmet Giray
D) Adil Giray
E) Muhammed Hüdabende

6) Namık Kemal’in “Cezmi” romanında sarayda görev yapan muhafızlardan biri, gizli kapaklı konuşmaları işitme konusunda son derece usta, gözünü para hırsı bürümüş, Şehriyar’dan aldığı yüzlerce altın karşılığında, Adil Giray, Perihan ve Cezmi arasında geçen konuşmaları nakleden, Şehriyar’dan aldığı emir doğrultusunda Adil Giray’ın kaldığı köşkün önünde gizlenerek nöbet tutan, Cezmi’ye nişan alıp onu vuran kahraman kimdir?

A) Hamza Mirza
B) Cafer
C) Şemhal
D) Vezir Mirza Süleyman
E) Ferhat Ağa

7) Aşağıdakilerden hangisi “Cezmi” romanının kahramanlarından Nev’i için söylenemez?

A) Saraya mensup bir şairdir.
B) Ferhat Ağa ile içten bir dostlukları vardır.
C) Cezmi’nin arkadaşlarıyla girdiği bir bahis sonrasında Fuzûlî’nin bir beytine yazdığı nazireyi okur ve çok beğenir.
D) Cezmi’nin şiir yazma konusunda çok yetenekli olduğunu söyler.
E) Sinan Paşa’nın kendini beğenmiş tavırlarını, ölçüyü aşan fikirlerini pek beğenmez.

8) Namık Kemal’in “Cezmi” romanında Dağıstan Beylerbeyi ve aynı zamanda Perihan’ın dayısı olan Şemhal’in yeğeni Mihridil ile evlenen kahraman kimdir?

A) Abbas
B) Mustafa Paşa
C) Vezir Mirza Süleyman
D) Özdemiroğlu Osman Paşa
E) Ferhat Ağa

9) Namık Kemal’in “Cezmi” romanındaki Begüm Şehriyar ile Perihan’ın, Dağıstan Beylerbeyi Şemhal arasındaki akrabalık bağı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şemhal, Begüm Şehriyar ile Perihan’ın dayılarıdır.
B) Şemhal, Begüm Şehriyar ile Perihan’ın amcalarıdır.
C) Şemhal, Begüm Şehriyar  ile Perihan’ın enişteleridir.
D) Şemhal, Begüm Şehriyar  ile Perihan’ın kuzenidir.
E) Şemhal, Begüm Şehriyar  ile Perihan’ın ağabeyidir.

10) Aşağıdakilerden hangisi “Cezmi” romanında Şah II. İsmail döneminde gözlerine mil çekilmiş, zavallı bir âmâ olan kahramanıdır?

A) Ferhat Ağa Hamza Mirza
B) Şah Muhammed Hüdabende
C) Şemhal
D) Vezir Mirza Süleyman
E) Hamza Mirza

11) Namık Kemal’in “Cezmi” romanındaki  kahramanlardan Dağıstan Beylerbeyi Şemhal’in milliyeti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Türk          B) Arnavut       C) Çerkez         D) Arap          E) İran

12) Cezmi’nin arkadaşlarıyla girdiği bir bahis sonrasında Fuzûlî’nin bir beytine yazdığı nazireyi okuyan ve çok beğenen kahraman kimdir?

A) Mustafa Paşa
B) Adil Giray
C) Derviş Paşa
D) Hamza Mirza
E) Nev’i

13)  Namık Kemal’in “Cezmi” romanında aşağıda verilenlerden hangisi kötü karakterdir?

A) Adil Giray
B) Mihridil
C) Perihan
D) Begüm Şehriyar
E) Özdemiroğlu Osman Paşa

14) Namık Kemal’in “Cezmi” romanının kahramanlarından Cezmi , hangi kılığa girerek güçlükle vatanına döner?

A) Rençber
B) Celep
C) Derviş
D) Hallaç
E) Seeleci ( Dilenci )
CEVAPLAR:

 1)   E      2)  D        3)  B        4)  A    5) C   6)  B       7)  E      8) D      9)  A       10)  B
11)  C     12)  E      13)  D       14)  C

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s